نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش در علوم زیستی ورزشی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهتاب معظمی
دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی
۰۵۱۳۸۸۰۵۴۰۵   ۰۵۱۳۸۸۲۹۵۸۰
ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۹

اطلاعیه ها

فراخوان پذیرش مقاله

 (پست شد: 2014-07-09)
نشریه « پژوهش در علوم زیستی ورزشی» در کمال امتنان، پذیرای مقالات ارزشمند و پربار پژوهشگران ارجمند در حیطه های تخصصی علوم زیستی ورزشی و فیزیولوزی ورزشی می باشد. از کلیه علاقه مندان دعوت می نماید مقالات خود را در چارچوب ساختار نشریه ارسال نمایند.
بیشتر...

اطلاعیه های بیشتر